merder.jpg
 

1958

Martin blir født i Nordfolda i Steigen. Her vokser han opp sammen med sine foreldre og 3 søsken.

1983

I 1983 startet eventyret som skulle lede til Nyhamns etablering. Martin og broren Tarald overtar farens fiskebruk i Nordfold, og starten på lakseeventyret er i gang.

1988

I 1988 får brødrene laksekonsesjon og Follalaks blir etablert. Follalaks er et selskap som får stor betydning for næringen i bygda og kommunen. Over 20 år bygde de opp selskapet, gjennom oppturer og nedturer, bankkriser og laksesykdommer. I 2005 selger brødrene sine eierandeler.

2006

Nyhamn så livets lys i 2006, som et investeringsselskap med mål å forvalte verdiene etter salget av Follalaks. Nyhamn henter sitt navn fra fritidseiendommen i Steigen, som har vært et viktig rekreasjonssted for familien til Martin gjennom mange år. I 10 år forvaltet Martin verdiene i Nyhamn alene. Omsetningen i selskapet kom i stor grad fra aksjehandel, men også en del eiendom. Rødbrygga i Nordfold Havn ble kjøpt sammen med John Martin Berglund, og er nå opprustet

2016

Yngste datter Ingri flytter hjem etter mange år i Oslo og starter som daglig leder i Nyhamn. Da dreide virksomheten også over på eiendoms- og selskapsinvesteringer.

2018

I 2018 hadde porteføljen vokst slik at Nyhamn så seg nødt til å ansette både økonomiansvarlig og driftsleder for å få alle prosessene til å gå smidig. I forbindelse med

T

Foto: Widerøe flyveselskap

Foto: Widerøe flyveselskap

Foto: Privat

Foto: Privat

fOTO:

fOTO:

Foto: rune nilsen, Bodø nu

Foto: rune nilsen, Bodø nu

Foto: Karianne Grønbech

Foto: Karianne Grønbech

Foto: Karianne Grønbech

Foto: Karianne Grønbech