Her planlegges det et kombinasjonsbygg hvor vi bygger ut innenfor næring og industri,
samt kontorfellesskap. Interesserte aktører bes ta kontakt.
Tomteareal: Ca. 3375 m2